Going home
Å reise hjem

paida - going home

Day 1 Nothing has changed, we don't want it to.
Dag 1 Ingenting har forandret seg, vi vil ikke at det skal forandre seg.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21