Going home
Å reise hjem

Daniel Paida Larsen

Day 2 Why go home, what could it possible give. Don't ask for what it gives.
Dag 2 Hvorfor reise hjem, hva kan det gi. Ikke spør etter hva det gir.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21