Going home
Å reise hjem

Daniel Paida Larsen

Day 6 When are we home. We are never there but we are going.
Dag 6 Når er vi hjemme. Vi er aldri der men vi er på vei.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21