Going home
Å reise hjem

paida


Day 20 What did he do. He did it to himself.
Dag 20 Hva gjorde han. Han gjorde det mot seg selv.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21