Going home
Å reise hjem

Daniel Paida Larsen

Day 3 Forget everything else, forget what you know. It's only this. It's not based on knowledge.
Dag 3 Glemt alt annet, forkast det du vet. Det er bare dette. Det er ikke basert på kunnskap.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21