Going home
Å reise hjem
Day 21 This is not stiring. Now go deeper.
Dag 21 Dette er ikke røring. Gå dypere.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21