Going home
Å reise hjem

paidaDay 10 If we would stop to ask for reason it could stop.
Dag 10 Om vi ville stoppet for å spørre etter hvorfor kunne det ha stoppet.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21