Going home
Å reise hjem

paida paida

Day 11 She can see. Let us have a look. Try to see yourself.
Dag 11 Hun kan se. La oss se. Prøv å se deg selv.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21