Going home
Å reise hjem


paida

Day 15 If you don't want it you can stop. Stop it.
Dag 15 Om du ikke vil ha det kan du stoppe. Stopp det.

going home

Day 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_12_13_14_15_16_17_18_19 _20_21